สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
  • ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง